Przeznaczenie środków ze sprzedaży

Serwer CraftCore.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang. Wszystkie środki ze sklepu przekazywane są ekipie CraftCore w celu utrzymania i rozwoju serwera.