Regulaminy serwera

Regulamin
serwera

1. Zasady ogólne

 • 1.1. Każdy użytkownik korzystając z serwisu CraftCore.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów.
 • 1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 • 1.2. Administrator ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają w jakikolwiek sposób na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
 • 1.3. Administrator ma prawo bez ostrzeżenia nałożyć na gracza różne kary, m.in.: Mute, Kick, Tempban, Ban, Blacklista, usunięcie ekwipunku, usunięcie gildii, usunięcie konta, usunięcie rang, zgłoszenie wykroczenia organom ścigania lub złożyć pozew cywilny w przypadku nękania / złamania prawa.
 • 1.4. Na serwerze można zabijać innych graczy, niszczyć inne gildie. Jest to klasyczny survival z możliwością założenia gildii.
 • 1.5. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania oddziałów ścigania oraz wyciągnięcia konsekwencji w razie działania na szkodę serwisu i jego użytkowników.
 • 1.6. Administrator ma prawo ukarać gracza za zadawanie pytań na które są udzielone odpowiedzi w poradnikach na naszej stronie, mediach społecznościowych lub w internecie.
 • 1.7. Próby sprzedaży, autopromocji, handlu, czerpania korzyści materialnych z kont, rang, przedmiotów, informacji, naszej własności intelektualnej lub pracy są zabronione.
 • 1.8. W razie zakończenia projektu wszystkie zakupione usługi mogą zostać utracone bez możliwości zwrotu wydanych pieniędzy.
 • 1.9. Gracz może otrzymać karę za proszenie o pomoc w przypadkach takich jak utrata konta, włam na konto, otrzymywanie ataków DDoS. Takie sprawy należy zgłaszać na policję.
 • 1.10. Świadome wykorzystywanie błędów gry jest zabronione. O każdym błędzie należy poinformować administrację.
 • 1.11. Administrator ma zawsze decydujące zdanie w kwestiach spornych, które nie podlega dyskusji.
 • 1.12. W momencie wejścia na kanał pomocy gracz musi mieć przygotowane dowody lub logi potwierdzające jego problem.
 • 1.13. Stworzone budowle, uzyskane przedmioty oraz wszystkie inne zdobyte rzeczy przez gracza są własnością serwera i żadnemu graczowi nie przypada prawo do zwrotu lub rekompensaty w przypadku ich usunięcia.
 • 1.14. Wszystkie rangi, osiągnięcia i przedmioty są usuwane po zakończeniu edycji. Edycja trwa dopóki na serwerze grają gracze.
 • 1.15. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi w celu konserwacji serwera i poprawy błędów.
 • 1.16. Każdy gracz podejmuje decyzje oraz wchodzi w interakcje z innymi na własną odpowiedzialność. Należy mieć świadomość, że inni gracze mogą próbować kogoś oszukać, zabić, okraść lub zmanipulować.
 • 1.17. Jeżeli istnieje możliwość nagrania błędu to należy to uczynić. W filmie powinno być wyraźnie pokazane to na czym polega oraz nagranie wrzucić jako NIEPUBLICZNY na serwis youtube.com, a link podesłać do administratora.

2. Zakazy

 • 2.1. Zakaz wchodzenia na TeamSpeak 3 w błahych sprawach podczas trwania edycji.
 • 2.2. Zakaz oszukiwania administracji podczas proszenia o zwrot przedmiotów.
 • 2.3. Zakaz spamowania oraz wysyłania niechcianych wiadomości (na czacie, msg, etc).
 • 2.4. Zakaz promowania zachowań faszystowskich, erotycznych oraz rasistowskich.
 • 2.5. Zakaz podszywania się pod administrację serwera oraz innych graczy.
 • 2.6. Zakaz proszenia administratora o otworzenie PW. Wyjątkiem są sprawy wymagające zachowania poufności informacji lub krytyczne błędy.
 • 2.7. Zakaz wykorzystywania błędów gry/paczki/serwera/komunikatora głosowego/strony internetowej
 • 2.8. Zakaz używania nie swoich fanartów / wykorzystanych już fanartów w celu odzyskania przedmiotów.
 • 2.9. Zakaz wchodzenia na kanały pomocy, jeżeli problem nie jest poważny lub jego rozwiązanie można znaleźć w googlach.
 • 2.10. Zakaz nadużywania mikrofonu/tworzenia przesterów/krzyczenia oraz puszczania nagrań dźwięków / muzyki.
 • 2.11. Zakaz nagrywania administracji oraz graczy.
 • 2.12. Zakaz proszenia o rangi, przedmioty i inne przywileje.
 • 2.13. Zakaz udostępniania danych osobowych oraz poufnych informacji innych osób.
 • 2.14. Zakaz udostępniania jakichkolwiek adresów IP.
 • 2.15. Zakaz reklamowania streamów na czacie gry, wyjątkiem są osoby z rangą YouTuber.
 • 2.16. Zakaz obrażania innych osób oraz serwera.
 • 2.17. Zakaz reklamowania, serwerów, stron czy usług na czatach w obrębie naszych projektów.
 • 2.18. Zakaz wchodzenia na kanały pomocy na TS3 z mało ważną sprawą
 • 2.19. Zakaz zatajenia informacji w odpowiedziach na pytania administratora.
 • 2.20. Zakaz wysyłania linków bez pozwolenia administracji.
 • 2.21. Zakaz obrażania w jakikolwiek sposób graczy oraz omijania cenzury.
 • 2.22. Zakaz proszenia o wygenerowanie nowego unikalnego nicku incognito.
 • 2.23. Zakaz tworzenia zamieszania/chaosu.
 • 2.24. Zakaz wpływania negatywnie na przebieg edycji.
 • 2.25. Zakaz wpływania negatywnie na psychikę administracji.
 • 2.26. Zakaz proszenia o zwrot przedmiotu, który został wyrzucony przykładowo w stoniarkę.
 • 2.27. Zakaz grożenia, szantażowania innych osób.
 • 2.28. Zakaz wprowadzania w błąd innych osób.
 • 2.29. Zakaz pytania się administratora, czy można zadać pytanie itp.
 • 2.30. Zakaz poniżania, obrażania innych graczy.

3. Nakazy

 • 3.1. Należy zachowywać kulturę osobistą oraz spokój podczas rozpoczynania rozmowy z administratorem.
 • 3.2. Należy docenić czas jaki administratorzy poświęcają na tworzenie serwera.
 • 3.3. Należy stosować się do poleceń wydawanych przez administratora.
 • 3.4. Należy zachowywać się zgodnie z ogólnopojętą zasadą dobrego wychowania, ograniczonego zaufania do innych graczy oraz stosowania się do norm etycznych i socjalnych.
 • 3.5. Należy niezwłocznie poinformować administratora serwera o znalezionym bugu/błędzie poprzez panel lub TS3.
 • 3.6. Należy zapoznać się z opisami regulaminów, zasad, nakazów i zakazów na kanałach pomocy, stronach internetowych naszych projektów oraz w na serwerze.
 • 3.7. Należy niezwłocznie zgłosić administracji ewentualne uchybienia w regulaminie, które mogą skutkować próbą jego ominięcia w celu uniknięcia odpowiedzialności.
 • 3.8. Należy odpowiadać zgodnie z prawdą na pytania administratora.

4. Zasady dodatkowe

 • 4.1. W przypadku, gdy gracz podczas bycia dostępnym na serwerze nie reaguje na polecenia administratora, ten ma prawo usunąć jego ekwipunek oraz nałożyć karę.
 • 4.2. W przypadku, gdy gildia posiada obraźliwą nazwę lub opis, administrator może zażądać usunięcia obraźliwej treści lub całej gildii.
 • 4.3. W przypadku, gdy gracz NOTORYCZNIE przeszkadza innej gildii w budowie projektu zamku gildia powinna wybudować ściany z piasku oraz zabudować górę aby im to utrudnić..
 • 4.4. W przypadku, gdy gracz nie ma problemów z atakami DDoS i używa trybu incognito, może zostać ukarany bez ostrzeżenia.

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą zostać poinformowani o zmianie regulaminu. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 30.05.2019r.

Zabrania się kopiowania i umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z projektów CraftCore.pl / BlazingPack.pl na stronie internetowej, serwerze lub innych serwisach.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie tekstów, zdjęć, grafik, szaty graficznej, stylistyki itp. pod groźbą sankcji prawnych.

Regulamin
cuboidów

1. Zgłaszanie nóżek/chamskich cuboidów

 • W fosie można posiadać dwa "daszki". z czego jeden może się znajdować na górze, drugi na dole. Nie można tworzyć daszków obok siebie.
 • Kara za chamski cuboid działa niezależnie od pory dnia, godziny czy daty.
 • Zakaz zgłaszania nóżek oraz chamskich cuboidów poprzez TS3/Tickety.
 • Nóżki zgłaszać możemy jedynie poprzez PANEL w specjalnej zakładce.
 • Zakaz żądania zwrotu ekwipunku od administracji, gdy ktoś umrze w nogach. Nigdzie nie zostało powiedziane, że nie będzie już nóg na serwerze.
 • Zakaz pisania na /helpop odnośnie nóg lub chamskich cuboidów. Należy to robić na panelu w dziale "zgłoszenia nóżek".
 • Zakaz przychodzenia na TS3 w sprawie nóżek bez dowodu w postaci filmu. Jeżeli gracz zginie w nogach to jego wina. Administracja może włączyć TNT na terenie gildii gracza który zrobił nogi.

2. Zakazane jest posiadanie na terenie gildii fos wyłożonych między innymi

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi
 • Półblokami

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć przykłady takich fos.

Źle Dobrze
Źle Dobrze

3. Fosa nie może być w kształcie odwróconej piramidy

Przykładowo nie może być schodków w które będziemy uderzać głową bugując się

Źle Dobrze

4. Fosa nie może na krawędziach posiadać zadaszeeń z róznych bloków przez które będziemy uderzać głową wybugowywując się

 • Płotek
 • Murków
 • Krat
 • Cobblestone
Źle Dobrze

5. Cuboid nie może być wielką beczką zawierającą duże ilości

 • Tabliczek
 • Guzików
 • Dźwigni
 • Furtek
 • Nici
 • Bannerów
 • Pochodni
 • Czerwonych pochodni
 • Trapdoorów
 • Dywanów
 • Płytek naciskowych
 • Craftingów
 • Skrzynek
 • Enderchestów
 • Półbloków
Źle Źle

6. Cuboid nie może zawierać żółwia, który po rogach posiada spady wypełnione

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi
 • Półblokami
Źle

7. Cuboid nie może zawierać po rogach beczki, które wypełnione są

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi
 • Półblokami
Źle

8. Cuboid nie może składać się z samych beczek oraz pułapek

Źle

9. Cuboid nie może składać się z pułapek, które się zamykają

Źle

10. Cuboid nie może składać się z pułapek, tzw. nóg

Źle
Źle Źle
Źle Źle

Za złamanie wyżej wymienionych paragrafów,
administracja serwera może włączyć działanie TNT na terenie gildii.

Zasady konkursu
na najładniejszy zamek

1. Zakazuje się budowania zamków według gotowych projektów z internetu oraz kopiowania od innych.

 • 1. Ocenianie zamku będzie odbywać się na live, podczas którego widzowie oraz administracja będą sprawdzać autentyczność projektu.
 • 2. Karą za skopiowanie czyjegoś projektu, będą ujemne punkty przeszkadzające w zajęciu wysokiego miejsca w rankingu.
 • 3. Projekt zostaje uznany za skopiowany jedynie pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dowodów w postaci filmów/zdjęć/rozmów.

2. Zakazuje się robienia tzw. "chamskich oszustów" w gildiach które biorą udział w konkursie.

 • 1. Zakaz wysadzania cuboida za pomocą TNT.
 • 2. Zakaz wyrzucania głównych budowniczych projektu.
 • 3. Zakaz celowego uszkadzania kostrukcji przykładowo niszczeniem bloków.
 • 4. Zakaz celowego griefowania przykładowo stawianiem niepotrzebnych bloków.
 • 5. Zakaz jakiegokolwiek celowego działania na szkodę projektu.
 • Niezastosowanie się do powyższych punktów będzie skutkowało stałą blokadą konta na serwerze CraftCore.pl

3. Przy zapisywaniu gildii na TS3 zakazuje się następujących rzeczy

 • 1. Zakaz prosznia administratora o zmianę terminu oceniania.
 • 2. Zakaz przychodzenia w celu zapisania gildii, gdy nie jest skończony.
 • 3. Zakaz dalszego administratora o zapisanie gildii do konkursu, po stwierdzeniu że projekt nie nadaje się aby go pokazać w świetle innych.
 • Niezastosowanie się do powyższych punktów będzie skutkowało stałą blokadą konta na serwerze CraftCore.pl

4. Informacje odnośnie oceniania

 • 1. Ocenianie odbędzie się w środę 19 lutego o godzinie 16:00, na kanale CraftCore
 • 2. Będziemy wybierać 25 najładniejszych zamków, w tym 10 pierwszych miejsc.
 • 3. Nagrody to prestiżowe skrzydła wyróżniające się spośród innych. Oczywiście nagrodami które będą dla wszystkich którzy zakwalifikują się do oceniania zamków to rangi VIP, klucze do magicznych skrzyń, disco zbroje.
 • 4. TNT będzie zablokowane do momentu rozstrzygnięcia konkursu, wyjątkiem są cuboidy na same nóżki, gdzie TNT będzie włączane na terenie całej gildii.

5. Kryteria oceniania

 • 1. Oczywiście podstawą do oceniania jest sam zamek. (liczy się jego wygląd, wielkość, urozmaicenie, różnorodność wzorków z bloków, kształty wież o ile takie będą, funkcjonalność w postaci możliwości przechodzenia pomiędzy wieżami o ile takie będą, kolorystyka, wygląd w środku).
 • 2. Design oraz podziemia - wliczamy w tym (funkcjonalność, wygląd oraz przestrzeń aby nie było przykładowo samych przejść 2x1)
 • 3. Custom czyli zagospodarowanie terenu dookoła zamku.
 • 4. Kreatywność oraz praca włożona w projekt (gdy widać, żę ekipa która budowała zamek oraz resztę musiała się bardzo postarać i wysilić).
 • 5. Chcemy aby ten event wspierał współpracę w gildii i umocnił więzy między jej członkami.

6. Punktacja

 • 1. Zamek oceniamy od 0 do 15 pkt.
 • 2. Design w podziemiach oceniamy od 0 do 5 pkt.
 • 3. Custom oceniamy od 0 do 3 pkt.
 • 4. Kreatywność oraz pracę włożoną w projekt oceniamy od 0 do 2 pkt.
 • 5. Jeżeli gildia użyje gotowego projektu otrzyma punkty karne od -5 do -1 pkt.
 • Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia będzie wynosiła 25 od osoby czyli łącznie 125 punktów.

7. Wymogi i warunki do wzięcia udziału w konkursie

 • 1. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać gildie na serwerze CraftCore.pl
 • 2. Wybudować projekt (skończyć go w 100% - same platformy i żółwie nie będą brane pod uwagę)
 • 3. Zgłosić się na TS3 w celu zapisania gildii. Może przychodzić tylko lider lub zastępca.
 • 4. Gildie które chcą brać udział w konkursie na najładniejszy zamek MUSZĄ posiadać swój własny kanał gildii na platformie YouTubie i wrzucać na niego każdego dnia postęp prac przy budowie zamku. Może to być w postaci filmu lub live. Gildie które nie będą prowadzić takiego dziennika w postaci filmów - nie będą oceniane.
 • Tytuł powinien wyglądać następująco:
 • TAG - 1 dzień edycji CraftCore.pl budujemy żółwia (na końcu temat odcinka)
 • Od razu zaznaczamy, że nie jest ważna jakość filmów, a ich przekaz. Liczymy na to, że oglądając taki materiał będziemy się czuć tak, jakbyśmy grali w danej gildii.
 • 5. W celu zapisu do konkursu na najładniejszy zamek zapraszamy na TS3, gdzie w opisie jednego z kanałów pojawią się zapisane gildie + linki do ich kanałów.

8. Nagrody

 • 1. Pierwsze piętnaście gildii będzie w następnym odcinku "Jak oni budują?" Jeżeli w33ko będzie miał więcej czasu to postaramy się pokazać więcej zamków .
 • 2. Kupimy 10 profesjonalnych LOGO MASCOT dla gildii które zajęły pierwsze dziesięć miejsc.
 • 3. Gildie które chcą brać udział w konkursie na najładniejszy zamek MUSZĄ posiadać swój własny kanał gildii na platformie YouTubie i wrzucać na niego każdego dnia postęp prac przy budowie zamku. Może to być w postaci filmu lub live. Gildie które nie będą prowadzić takiego dziennika w postaci filmów - nie będą oceniane.
 • Jeżeli gildia posiada już LOGO to postaramy się dogadać prywatnie w celu ustalenia nagrody.
 • 4. ROZDAMY AŻ 88 PAR SKRZYDEŁ TOP BUILDER W TYM: (7 par dla pierwszych trzech gildii, 6 par dla kolejnych trzech i tak dalej aż do jednej pary na gildie)
 • 5. ROZDAMY AŻ 88 KILOFÓW 6/3/3 W TYM: (7 dla pierwszych trzech gildii, 6 dla kolejnych trzech i tak dalej aż do jednym na gildie)
 • 6. Rangi VIP dla wszystkich uczestników konkursu
 • 7. Disco zbroje dla wszystkich członków topowych 25 gildii
 • 8. Disco zbroje dla wszystkich członków topowych 25 gildii
 • 9. Olejki bana dla wszystkich członków topowych 25 gildii
 • 10. Klucze do magicznych skrzyń dla wszystkich członków topowych 25 gildii w zależności od zajętego miejsca
 • 11. Turbo dropy dla wszystkich uczestników konkursu
 • 12. Turbo expy dla wszystkich uczestników konkursu
 • Nagrody zaczynamy rozdawać w środę po ogłoszeniu wyników konkursu.
 • Limitowane nagrody przydziela lider gildii.
 • Oczywiście zgodnie z obietnicą liderzy pierwszych dziesięciu gildii z poprzedniej edycji którzy brali udział w konkursie otrzymają rangę VIP na tej edycji która teraz będzie.