Regulaminy serwera

Regulamin
serwera

1. Zasady ogólne

 • 1.1. Każdy użytkownik korzystając z serwisu CraftCore.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów.
 • 1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 • 1.2. Administrator ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają w jakikolwiek sposób na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
 • 1.3. Administrator ma prawo bez ostrzeżenia nałożyć na gracza różne kary, m.in.: Mute, Kick, Tempban, Ban, Blacklista, usunięcie ekwipunku, usunięcie gildii, usunięcie konta, usunięcie rang, zgłoszenie wykroczenia organom ścigania lub złożyć pozew cywilny w przypadku nękania / złamania prawa.
 • 1.4. Na serwerze można zabijać innych graczy, niszczyć inne gildie. Jest to klasyczny survival z możliwością założenia gildii.
 • 1.5. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania oddziałów ścigania oraz wyciągnięcia konsekwencji w razie działania na szkodę serwisu i jego użytkowników.
 • 1.6. Administrator ma prawo ukarać gracza za zadawanie pytań na które są udzielone odpowiedzi w poradnikach na naszej stronie, mediach społecznościowych lub w internecie.
 • 1.7. Próby sprzedaży, autopromocji, handlu, czerpania korzyści materialnych z kont, rang, przedmiotów, informacji, naszej własności intelektualnej lub pracy są zabronione.
 • 1.8. W razie zakończenia projektu wszystkie zakupione usługi mogą zostać utracone bez możliwości zwrotu wydanych pieniędzy.
 • 1.9. Gracz może otrzymać karę za proszenie o pomoc w przypadkach takich jak utrata konta, włam na konto, otrzymywanie ataków DDoS. Takie sprawy należy zgłaszać na policję.
 • 1.10. Świadome wykorzystywanie błędów gry jest zabronione. O każdym błędzie należy poinformować administrację.
 • 1.11. Administrator ma zawsze decydujące zdanie w kwestiach spornych, które nie podlega dyskusji.
 • 1.12. W momencie wejścia na kanał pomocy gracz musi mieć przygotowane dowody lub logi potwierdzające jego problem.
 • 1.13. Stworzone budowle, uzyskane przedmioty oraz wszystkie inne zdobyte rzeczy przez gracza są własnością serwera i żadnemu graczowi nie przypada prawo do zwrotu lub rekompensaty w przypadku ich usunięcia.
 • 1.14. Wszystkie rangi, osiągnięcia i przedmioty są usuwane po zakończeniu edycji. Edycja trwa dopóki na serwerze grają gracze.
 • 1.15. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi w celu konserwacji serwera i poprawy błędów.
 • 1.16. Każdy gracz podejmuje decyzje oraz wchodzi w interakcje z innymi na własną odpowiedzialność. Należy mieć świadomość, że inni gracze mogą próbować kogoś oszukać, zabić, okraść lub zmanipulować.
 • 1.17. Jeżeli istnieje możliwość nagrania błędu to należy to uczynić. W filmie powinno być wyraźnie pokazane to na czym polega oraz nagranie wrzucić jako NIEPUBLICZNY na serwis youtube.com, a link podesłać do administratora.

2. Zakazy

 • 2.1. Zakaz wchodzenia na TeamSpeak 3 w błahych sprawach podczas trwania edycji.
 • 2.2. Zakaz oszukiwania administracji podczas proszenia o zwrot przedmiotów.
 • 2.3. Zakaz spamowania oraz wysyłania niechcianych wiadomości (na czacie, msg, etc).
 • 2.4. Zakaz promowania zachowań faszystowskich, erotycznych oraz rasistowskich.
 • 2.5. Zakaz podszywania się pod administrację serwera oraz innych graczy.
 • 2.6. Zakaz proszenia administratora o otworzenie PW. Wyjątkiem są sprawy wymagające zachowania poufności informacji lub krytyczne błędy.
 • 2.7. Zakaz wykorzystywania błędów gry/paczki/serwera/komunikatora głosowego/strony internetowej
 • 2.8. Zakaz używania nie swoich fanartów / wykorzystanych już fanartów w celu odzyskania przedmiotów.
 • 2.9. Zakaz wchodzenia na kanały pomocy, jeżeli problem nie jest poważny lub jego rozwiązanie można znaleźć w googlach.
 • 2.10. Zakaz nadużywania mikrofonu/tworzenia przesterów/krzyczenia oraz puszczania nagrań dźwięków / muzyki.
 • 2.11. Zakaz nagrywania administracji oraz graczy.
 • 2.12. Zakaz proszenia o rangi, przedmioty i inne przywileje.
 • 2.13. Zakaz udostępniania danych osobowych oraz poufnych informacji innych osób.
 • 2.14. Zakaz udostępniania jakichkolwiek adresów IP.
 • 2.15. Zakaz reklamowania streamów na czacie gry, wyjątkiem są osoby z rangą YouTuber.
 • 2.16. Zakaz obrażania innych osób oraz serwera.
 • 2.17. Zakaz reklamowania, serwerów, stron czy usług na czatach w obrębie naszych projektów.
 • 2.18. Zakaz wchodzenia na kanały pomocy na TS3 z mało ważną sprawą
 • 2.19. Zakaz zatajenia informacji w odpowiedziach na pytania administratora.
 • 2.20. Zakaz wysyłania linków bez pozwolenia administracji.
 • 2.21. Zakaz obrażania w jakikolwiek sposób graczy oraz omijania cenzury.
 • 2.22. Zakaz proszenia o wygenerowanie nowego unikalnego nicku incognito.
 • 2.23. Zakaz tworzenia zamieszania/chaosu.
 • 2.24. Zakaz wpływania negatywnie na przebieg edycji.
 • 2.25. Zakaz wpływania negatywnie na psychikę administracji.
 • 2.26. Zakaz proszenia o zwrot przedmiotu, który został wyrzucony przykładowo w stoniarkę.
 • 2.27. Zakaz grożenia, szantażowania innych osób.
 • 2.28. Zakaz wprowadzania w błąd innych osób.
 • 2.29. Zakaz pytania się administratora, czy można zadać pytanie itp.
 • 2.30. Zakaz poniżania, obrażania innych graczy.

3. Nakazy

 • 3.1. Należy zachowywać kulturę osobistą oraz spokój podczas rozpoczynania rozmowy z administratorem.
 • 3.2. Należy docenić czas jaki administratorzy poświęcają na tworzenie serwera.
 • 3.3. Należy stosować się do poleceń wydawanych przez administratora.
 • 3.4. Należy zachowywać się zgodnie z ogólnopojętą zasadą dobrego wychowania, ograniczonego zaufania do innych graczy oraz stosowania się do norm etycznych i socjalnych.
 • 3.5. Należy niezwłocznie poinformować administratora serwera o znalezionym bugu/błędzie poprzez panel lub TS3.
 • 3.6. Należy zapoznać się z opisami regulaminów, zasad, nakazów i zakazów na kanałach pomocy, stronach internetowych naszych projektów oraz w na serwerze.
 • 3.7. Należy niezwłocznie zgłosić administracji ewentualne uchybienia w regulaminie, które mogą skutkować próbą jego ominięcia w celu uniknięcia odpowiedzialności.
 • 3.8. Należy odpowiadać zgodnie z prawdą na pytania administratora.

4. Zasady dodatkowe

 • 4.1. W przypadku, gdy gracz podczas bycia dostępnym na serwerze nie reaguje na polecenia administratora, ten ma prawo usunąć jego ekwipunek oraz nałożyć karę.
 • 4.2. W przypadku, gdy gildia posiada obraźliwą nazwę lub opis, administrator może zażądać usunięcia obraźliwej treści lub całej gildii.
 • 4.3. W przypadku, gdy gracz NOTORYCZNIE przeszkadza innej gildii w budowie projektu zamku podczas trwania konkursu na najładniejszy zamek, gracz może zostać ukarany bez ostrzeżenia.
 • 4.4. W przypadku, gdy gracz nie ma problemów z atakami DDoS i używa trybu incognito, może zostać ukarany bez ostrzeżenia.

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą zostać poinformowani o zmianie regulaminu. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 30.05.2019r.

Zabrania się kopiowania i umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z projektów CraftCore.pl / BlazingPack.pl na stronie internetowej, serwerze lub innych serwisach.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie tekstów, zdjęć, grafik, szaty graficznej, stylistyki itp. pod groźbą sankcji prawnych.

Regulamin
cuboidów

1. Zgłaszanie nóżek/chamskich cuboidówe

 • W fosie można posiadać dwa "daszki". z czego jeden może się znajdować na górze, drugi na dole. Nie można tworzyć daszków obok siebie.
 • Zakaz zgłaszania nóżek oraz chamskich cuboidów poprzez TS3/Tickety.
 • Nóżki zgłaszać możemy jedynie poprzez PANEL w specjalnej zakładce.
 • Zakaz żądania zwrotu ekwipunku od administracji, gdy ktoś umrze w nogach. Nigdzie nie zostało powiedziane, że nie będzie już nóg na serwerze.
 • Zakaz pisania na /helpop odnośnie nóg lub chamskich cuboidów. Należy to robić na panelu w dziale "zgłoszenia nóżek".
 • Zakaz przychodzenia na TS3 w sprawie nóżek bez dowodu w postaci filmu. Jeżeli gracz zginie w nogach to jego wina. Administracja może włączyć TNT na terenie gildii gracza który zrobił nogi.

2. Zakazane jest posiadanie na terenie gildii fos wyłożonych między innymi

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć przykłady takich fos.

Źle Dobrze
Źle Dobrze

3. Fosa nie może być w kształcie odwróconej piramidy

Przykładowo nie może być schodków w które będziemy uderzać głową bugując się

Źle Dobrze

4. Fosa nie może na krawędziach posiadać zadaszeeń z róznych bloków przez które będziemy uderzać głową wybugowywując się

 • Płotek
 • Murków
 • Krat
 • Cobblestone
Źle Dobrze

5. Cuboid nie może być wielką beczką zawierającą duże ilości

 • Tabliczek
 • Guzików
 • Dźwigni
 • Furtek
 • Nici
 • Bannerów
 • Pochodni
 • Czerwonych pochodni
 • Trapdoorów
 • Dywanów
 • Płytek naciskowych
 • Craftingów
 • Skrzynek
 • Enderchestów
Źle Źle

6. Cuboid nie może zawierać żółwia, który po rogach posiada spady wypełnione

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi
Źle

7. Cuboid nie może zawierać po rogach beczki, które wypełnione są

 • Tabliczkami
 • Przyciskami
 • Nićmi
 • Dźwigniami
 • Furtkami
 • Bannerami
 • Pochodniami
 • Czerwonymi pochodniami
 • Trapdoorami
 • Dywanami
 • Płytkami naciskowymi
 • Craftingami
 • Skrzynkami
 • Enderchestami
 • Redstonem na ziemi
Źle

8. Cuboid nie może składać się z samych beczek oraz pułapek

Źle

9. Cuboid nie może składać się z pułapek, które automatycznie się zamykają

Źle

10. Cuboid nie może składać się z pułapek, tzw. nóg

Źle
Źle Źle
Źle Źle

Za złamanie wyżej wymienionych paragrafów,
administracja serwera może włączyć działanie TNT na terenie gildii.