Regulamin płatności

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są wirtualnymi przedmiotami lub dodatkowymi funkcjonalnościami na serwerze CraftCore.pl w grze Minecraft, dalej zwanymi świadczeniami dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na serwerze CraftCore.pl w grze Minecraft.
 • 1.2. Użytkownikiem w mniemaniu regulaminu jest osoba korzystająca z serwisu CraftCore.pl.
 • 1.3. Użytkownikiem w mniemaniu regulaminu jest osoba, która dokona zakupu dowolnego świadczenia.
 • 1.4. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie. Data ostatniej modyfikacji 30.05.2019r.
 • 1.5. Serwis CraftCore.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.
 • 1.6. Kanałem płatności w mniemaniu regulaminu jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

2. Zawarcie umowy

 • 2.1. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej w serwisie CraftCore.pl.
 • 2.2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.
 • 2.3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą.

3. Płatności

 • 3.1. Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są: kod paysafecard, przelew, direct billing, paypal oraz SMS Premium.
 • 3.2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne i dostępne w formularzu dokonywania płatności.
 • 3.3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.
 • 3.4. Kanały płatności są obsługiwane przez firmę RushPay.pl
 • 3.4.1. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z polityką prywatności i zaakceptować regulamin.
 • 3.4.2. Aby dokonać zakupu za pomocą SMS Premium, należy wysłać SMS o odpowiedniej treści i numerze określonych przy formularzu dokonywania zakupu. SMS Premium są to SMS o podwyższonej opłacie, koszt każdego z nich jest jawnie podany w formularzu dokonywania płatności.
 • 3.4.3. By aktywować zakupione świadczenie należy wpisać otrzymany kod zwrotny w odpowiednie miejsce w formularzu dokonywania płatności. Gdy kod będzie poprawny, świadczenie zostanie przydzielone automatycznie.
 • 3.4.4. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji kontaktując się poprzez następujący adres mailowy: reklamacje@craftcore.pl
 • 3.4.5. Serwis CraftCore.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzoną wiadomość SMS. W tym przypadku użytkownik nie może ubiegać się o zwrot środków od serwisu CraftCore.pl, natomiast może zgłosić reklamację do firmy RushPay.pl
 • 3.4.6. Serwis CraftCore.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania numerów telefonów użytkowników korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie CraftCore pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas dokonywania zakupu zaznaczając odpowiednie pole. Numery nie zostaną przekazane osobom trzecim.
 • 3.5. Kanał płatności PaySafeCard jest obsługiwany przez firmę Paysafecard
 • 3.5.1. Po uiszczeniu opłaty serwis CraftCore.pl automatycznie przyznaje użytkownikowi świadczenie.
 • 3.5.2. W przypadku nie otrzymania świadczenia z winy pośrednika płatności, użytkownik ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się poprzez adres mailowy reklamacje@craftcore.pl
 • 3.5.3. Serwis CraftCore.pl ma prawo do wykorzystania adresów poczty elektronicznej użytkownikó korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie.
 • 3.6. Kanał płatności przelewów jest obsługiwany przez firmę RushPay.
 • 3.6.1. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony tutaj
 • 3.6.2. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj
 • 3.6.3. Serwis CraftCore.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów email użytkowników korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie CraftCore pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas dokonywania zakupu zaznaczając odpowiednie pole. Maile nie zostaną przekazane osobom trzecim.
 • 3.7. W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania, kontaktując się przez adres mailowy: marketing@craftcore.pl

4. Reklamacje

 • 4.1. Jako iż serwis CraftCore.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: reklamacje@craftcore.pl

5. Odstąpienie od umowy

 • 5.1. Użytkownik otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może wpłynąć i wywołać nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 • 5.2. W przypadku, gdy użytkownik takich zmian nie poczynił, może napisać oświadczenie na następujący adres mailowy: administrator@craftcore.pl

6. Zasady świadczenia usług

 • 6.1. Serwis CraftCore.pl, nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie rozpowszechnia jakichkolwiek danych użytkowników.
 • 6.2. Ceny świadczeń w serwise CraftCore.pl w każdej chwili mogą ulec zmianie.
 • 6.3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.
 • 6.4. Usługodawcą jest firma IT Dominik Pakuński, z siedzibą w Sochaczewie wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8371840336, REGON: 369450645. Kontakt mailowy z usługodawcą: administrator@craftcore.pl