REGULAMIN SERWERA


1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są wirtualnymi przedmiotami lub dodatkowymi funkcjonalnościami(dalej nazywane świadczeniami), dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na serwerze CraftCore.pl do gry Minecraft.

1.2. Użytkownikiem w miemaniu regulaminu jest osoba korzystająca z serwisu CraftCore.pl.

1.3. Klientem w miemaniu regulaminu jest użytkownik który dokonał zakupu dowolonego świadczenia.

1.4. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie bez informowania użytkowników serwisu.

1.5. Serwis w jakikolwiek sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.

1.6. Kanałem płatności w miemaniu regulaminu jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

2. Zawarcie umowy

2.1. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej w serwise CraftCore.pl.

2.2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

2.3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą.

3. Płatności

3.1. Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są: PaySafeCard, przelew oraz SMS Premium.

3.2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne, i dostępne przy formularzu dokonywania płatności.

3.3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.

3.4. Kanał płatności SMS Premium jest obsługiwany przez firmę RushPay

3.4.1. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony tutaj.

3.4.2. Aby dokonać zakupu świadczenia tym kanałem, należy wysłać płatną wiadomość SMS o treści i numerze określonym przy formularzu dokonywania płatności.

3.4.3. By aktywować zakupione świadczenie należy wpisać otrzymany kod zwrotny w odpowiednie miejsce w formularzu dokonywania płatności. Gdy kod będzie poprawny, świadczenie zostanie przydzielone automatycznie.

3.4.4. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.

3.4.5. Serwis CraftCore.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzoną wiadomość SMS. W tym przypadku użytkownik nie może ubiegać się o zwrot środków.

3.4.6. Serwis CraftCore.pl ma prawo do wykorzystania numerów telefonów klientów korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie.

3.5. Kanał płatności PaySafeCard jest obsługiwany przez firmę PaySafeCard

3.5.1. Po uiszczeniu opłaty serwis CraftCore.pl automatycznie przyznaje klientowi świadczenie.

3.5.2. W przypadku nieotrzymania świadczenia z ewidentej winy pośrednika, użytkownik ma prawo zgłosić reklamację tutaj.

3.5.3. Serwis CraftCore.pl ma prawo do wykorzystania adresów poczty elektroniczej klientów korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie.

3.6. Kanał płatności przelewami jest obsługiwany przez firmę RushPay

3.6.1. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony tutaj.

3.6.2. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.

3.6.3. Serwis CraftCore.pl ma prawo do wykorzystania adresów poczty elektroniczej klientów korzystających z tego kanału płatności do informowania o promocjach i nowościach w serwisie.

3.7. W przypadku gdy klient nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania poprzez wysłanie wiadomości na ten adres poczty elektronicznej

4. Reklamacje

4.1. Jako iż serwis CraftCore.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu klient nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację tutaj

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może czynic nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5.2. W przypadku gdy klient takich zmian niepoczynił, może złożyć oświadczenie tutaj

6. Zasady świadczenia usług

6.1. Serwis CraftCore.pl nie gormadzi, nie przekazuje i nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.

6.2. Ceny świadczeń w serwise CraftCore.pl w każdej chwili mogą ulec zmianie.

6.3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.

6.4. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RPDP, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494.